Artikels

 

Wat Is Spiritualiteit?
By: www.openoog.com
Spiritualiteit heeft zoals het woord al zegt, te maken met spiritus, geest. We onderscheiden geest van ziel. Ziel is wat wij als 'ik' ervaren, maar wat niet ons lichaam is: ons denken, voelen, emoties, driften. Wat we tezamen ook wel persoonlijkheid noemen. Lees verder...Zij kennen geen God
Lezing door: mr.drs. P.B.PH.M. Bogaers
"Zij kennen geen God, zij hebben geen God," zo is de uitroep van een door ISIS verjaagde Islamitische inwoner van de Koerdische stad Kobani in Syrië in het NOS-Journaal van vrijdag 19 september 2014. Deze uitroep van een Islamitische man, die door ISIS alles verloren heeft, is de leidraad voor deze lezing. Lees verder...Math'navi manavi
Het werk van Rumi is sinds eeuwen wijd en zijd bekend. Zijn invloed op de Perzische literatuur (zijn werk is oorspronkelijk in zijn moedertaal het Perzisch geschreven) is enorm groot. Tot het Perzisch taalgebied kunnen de landen Iran, Afghanistan, Tadsjikistan tot in India gerekend worden. Read More...


Boeken

 

Rumi Gedichten
Auteur: W.van der Zwan
De leerweg die door deze mysterieke traditie wordt aangereikt, kenmerkt zich door een groot respect voor de waarde van elk afzonderlijke individu, elke cultuur, volk en religie. In het Westen raakte Rumi vanaf het eind van de vorige eeuw bekend, o.a. door de poëtische vertalingen van Coleman Barks. Deze uitgave bevat een kleine selectie van Rumi's mooiste gedichten.

Meesters in spiritualiteit
Auteur: Annemarie Schimmel
Schimmel staat stil bij de betekenis van Rumi voor ons vandaag. Aan het slot staat een nuttig overzicht van de belangrijke literatuur van en over Rumi. Een prachtige inleiding in Rumi. Een betrouwbaarder gids is niet denkbaar. Het zou goed zijn bij vertalingen dat de uitgever ook vermeldt welke literatuur over en van Rumi in het Nederlands beschikbaar is.

Daglicht
Auteur: Rumi
Daglicht bevat een selectie uit de eerste twee boeken van de Masnavî, in een geheel nieuwe vertaling van Sipko den Boer en Aleid C. Swierenga. Camille Helminski, die gedurende vele jaren studie heeft gemaakt van Roemi's Masnavî, schrijft in haar voorwoord: 'Je kunt het dag in dag uit gebruiken om er een hele jaarcyclus mee te verdiepen.

waar twee oceanen samenkomen
Auteur: S.A.den Boer
Sipko A. den Boer is een vertegenwoordiger van de Mevlevi-orde, in het westen werkend onder de naam Threshold Society. Al vele jaren bestudeert hij de geschriften van Roemi en tien jaar geleden besloot hij de teksten van Roemi te vertalen. Hij raakte zo ge pireerd dat hij ook een studie van de Perzische taal maakte.


 

 
 • Books In 2017

  The secret of the eternal unity
  Auteur: Dr.Emad javan
  waar komen we vandaan?
  Wat is de essentie van het leven?
  waar gaan we heen?

  'Rumi in deze tijd'

  "In het huidige consumentisme en oppervlakkige vermaak, een tijd ook van heftige tegenstellingen en onverdraagzaamheid, snakt de mens naar vrede, diepgang en spiritualiteit, ook de jongeren. Dit is de waarde van Rumi voor onze tijd. Wat we dan overhouden is een voortdurend pleidooi voor brede kennis, voor tolerantie en wederzijds begrip, ofwel een dialoog.

  Dr Frans E.J. Gieles, Rumi Symposium."