Grootmeester Rumi

May 10, 2015

 

Geen Christen, Moslim of Jood
Geen Hindoe, Boeddhist, Soefi of Zen
Geen enkele godsdienst
Geen enkel cultureel systeem
Ik kom niet uit het oosten of het westen
niet uit de oceaan of uit de aarde
niet uit de natuur of uit de ether
Niet samengesteld uit enig element
Ik besta niet
en ben geen wezen
in deze wereld noch de volgende
Ik stam niet af
van Adam of Eva
of kom voort uit
een ander oorsprongverhaal
Mijn plaats is daar waar geen plaats bestaat
Een spoor van iets dat geen sporen heeft
Geen lichaam, geen ziel
Ik hoor bij de Geliefde
Ik heb de Twee Werelden als Eenheid gezien
en met de Eenheid gesproken en Weet!
Eerste, Laatste, Buitenste, Binnenste
Allen die Adem in te ademen........
Menselijk Wezen

Jalal ad-Din Balkhi Rumi ( 30 september 1207 - 17 december 1273) geboren in de stad balkh, is een filosoof , dichter en soefi-mysticus van Perzische afkomst.
Rumi is een van de belangrijkste en meest bekende grootmeesters in de geschidenis van de mystic.
Zijn grote werk Masnavi – bevat meer dan 25,000 verzan en is nog steeds de belangrijkste literaire gids op het pad van innerlijke inzicht.
Rumi's leraar was de absulute meester Shams Tebrizi.
Rumi was de leidende figuur van de soefibeweging in het middeleeuwse Konya. Hij filosofeerde met name over de voordelen van verdraagzaamheid.
Bij zijn dood streden de joden, christenen en moslims van Konya om de eer hem naar zijn graf te mogen dragen. Zijn graf is nog steeds een heilige plaats voor volgelingen.
Hij stichtte er onder andere de dansende derwisjen, een soefi-orde van religieuze dansers en muzikanten. In de dans draaien zij om hun as, waarbij zij mediteren en de naam van God aanroepen.