بنیاد جهانی رومی

 

بنیاد جهانی رومی,در جهت نشر آرا و نظریات جهانشمول حضرت مولانا جلال الدین رومی بلخی، عارف نابغه ایرانی ، تاسیس شده است.
پیام مولانا رومی، پیام عشق، مدارا، و حفظ حرمت انسانی ، فارغ از هر گونه نژاد، زبان، دین و مذهب است. و انسان امروز، بیش از هر زمان، به تعالیم ارزنده ایشان نیاز دارد. آثار اساسی این تعالیم متعالی در زندگی فردی و روابط جمعی ، به حتم موجب آرمش روحی و معنوی ملتها خواهد بود. جهان انسانی ممکن است. جهانی که مفاهیم ارزنده انسانی، صلح، همدلی، همکاری و گفتگو، جایگزین نزاع و بی تفاوتی، اختلاف و جدال باشند. جهانی که نگاه بشری، متوجه الگوهای درخشان اندیشه و عمل متعالی باشد.
میراث معرفتی مولانا رومی، متعلق بشری در همه دورانها می باشد، و امروز، همه جهانیان می توانند از آن بهره مند گردند. از این رو، بنیاد جهانی رومی، نشر این تعالیم را وظیفه اساسی و اولیه خود می داند. در این راستا، ایجاد جلسات آموزشی، برگزاری کنفرانس های بین المللی ، ونشر و تحقیق ، طرح های مورد نظربنیاد می باشند